آی پرند

معرفی | آی پرند

پرند

همه اطلاعاتی که باید از شهر پرند داشته باشید!

شهر پرند کجاست؟ شهر پرند، یک شهر تازه تأسیس در  نزدیکی استان تهران، در شهرستان رباط کریم قرار دارد. در واقع می توان پرند را به عنوان یکی از پروژه های بزرگ شهرسازی موفق معرفی کرد. چرا که بر خلاف باور عموم نسبت به شهرهای تاز تاسیس، بسیاری از امکانات نظیر آپارتمان های فول امکانات، […]